Quants jugadors composen un equip?

Un equip SENSAS és de al menys 4 jugadors i un màxim de 15! No obstant això, si sou més persones, es pot dividir en 2 equips (fareu 2 recorreguts totalment idèntics i al mateix temps, però sense creuar-vos ni barrejar-vos), fins a 30 a la mateixa franja horària.