Es pot canviar o cancel·lar una reserva?

Modificació de la data de la reserva:

● Si notifiques al centre amb més de 72 hores d’antelació, el nostre equip intentarà trobar una data de reemplaçament per la teva visita a SENSAS. ● No obstant això, si no aconseguim fer una reserva a la franja horària que hauràs alliberat, cobrarem la teva bestreta de 50€, sense possibilitat de ser retornada.

Canvi de el nombre de participants:

● Si un o més participants previstos no assisteixen el dia de l’activitat, ajustarem el nombre de participants. Únicament es pagarà en funció de les persones que realitzin el recorregut, amb un mínim de 4 participants. De la mateixa manera si van més persones (sempre dins dels límits de 15 persones per recorregut).

Cancel·lació d’una reserva:

● No es pot cancel·lar una reserva. Si el dia de l’activitat no es presenta ningú, es cobrarà l’avançament de 50€.